Algemene voorwaarden

 1. Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopvoorwaarden.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 3. De prijzen gelden uitsluitend voor de handel en het aanbod is in P9.
 4. De prijzen gelden vanaf 24 stuks per soort, exclusief BTW en af kwekerij. Bij afname van kleinere aantallen geldt onderstaande toeslag. Bij afname van grotere partijen is de prijs op aanvraag.
  1 stuk toeslag € 0,35 per plant
  2-5 stuks toeslag € 0,25 per plant
  6-11 stuks toeslag € 0,15 per plant
  12-23 stuks toeslag € 0,05 per plant
 5. Alle prijzen in deze catalogus zijn slechts richtprijzen (i.e. adviesprijzen) die werden vastgesteld op grond van de (fictieve) markttoestand op het ogenblik van de redactie van de catalogus. De producent is geenszins gebonden door bedoelde prijzen en kan altijd naar gelang de marktomstandigheden van de richtprijzen afwijken.
 6. Emballage wordt dadelijk gewisseld bij het laden ofwel aangerekend t.w.:
  VMH: € 3,60  Pallet: € 6,80
  VML: € 2,60  Europallet: € 11,00
  Bij franco retourlevering worden uitsluitend hele en schone kisten ingenomen minus €0,11. Kisten in het seizoen meegenomen dienen voor 1 augustus geretourneerd te zijn. Zo niet, worden deze gefactureerd. Indien er meer kisten retour komen dan er geleverd zijn, wordt er bij lage kisten € 0,55 en bij hoge kisten € 0,65 in mindering gebracht. Worden er kisten door de verkoper retour gehaald behoudt de verkoper het om € 0,22 te crediteren.
 7. De verzending geschiedt op risico van de koper.
 8. Bezwaren betreffende planten worden enkel binnen 8 dagen na levering geaccepteerd, over emballage is dit 30 dagen na levering.
 9. Hergroei kunnen we niet garanderen gezien de onmogelijkheid op de behandelingen toezicht uit te oefenen.
  Soortechtheid wordt gegarandeerd. Bij eventuele vergissing kan de koper nooit een hogere schadeloosstelling bekomen dan de factuurwaarde van bedoelde planten.
 10. Behoudens andersluidende bepaling van de koper heeft de verkoper het recht de ontbrekende soorten door de best gelijkende te vervangen zonder voorafgaande verwittiging.
 11. De verkoper wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren van planten bij oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden of andere gevallen van heirkracht. Hij zal dit schriftelijk aan de koper melden.
 12. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.
 13. De verkoper heeft het recht bestellingen niet uit te voeren wanneer vorige facturen niet betaald zijn binnen de vastgestelde termijn.
 14. Indien de afhaling van de gekochte goederen niet gebeurd is op het overeengekomen tijdstip kan de verkoper het contract verbreken. In dit geval is door de koper een schadevergoeding verschuldigd ter waarde van de geplaatste bestelling verhoogd met een boete van 20% van de verkoopprijs op grond van de artikels 1226 en volgende van het B.W.
 15. Alle facturen zijn betaalbaar binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 16. In geval van niet-betaling binnen de hierboven vermelde termijn zal op het verschuldigd bedrag een interest betaald worden van 1% per maand vertraging zonder dat enige aanmaning vereist is. Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een som van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00 ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten, dit buiten de eventuele gerechtskosten en interesten.
 17. Buitenlandse cheques worden niet geaccepteerd.
 18. Ingeval van betwisting zal enkel de Belgische wetgeving van toepassing zijn en alleen de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd zijn.

 

Back to Top
Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site